25 de marzo de 2009


Bang bang, he shot me down
Bang bang, i hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down

No hay comentarios: